Overal

22 november 2020

In plaats van te zeggen: ‘Wit-Rusland, de laatste dictatuur van Europa’, zou men beter zeggen: ‘Loekasjenko is overal.’

Over de Republikeinen

12 november 2020

Dictators worden gemaakt door mensen die dictators afmaken.

Trumps machtsgreep

10 november 2020

Trump als de belichaming van het gesloten circuit van de macht. Het gaat om een macht die niet meer door deling en dosering – de scheiding der machten, de rechtsstaat – wordt afgekoeld, maar om een macht die, zodra ze zich roert, het staatkundige buizenstelsel van de natie onmiddellijk en overal verhit, verschroeit, verbrandt en in de as legt. In die fase, waarin de instellingen al zijn gesloopt, verkeert men al in het voorgeborchte van de dictatuur. Het is niet zeker of de Amerikaanse democratie Trumps inb(r)euken op de instituties overleeft. Gelet op Trumps poging tot machtsgreep tijdens de bekleding (of besmeuring) van zijn ambt biedt Bidens verkiezing geen enkele waarborg dat het gevaar is geweken.

Trump

31 oktober 2020

Trump vertoont alle symptomen en reflexen van de in het nauw gedreven dictator. Onlangs zei hij dat hij in geval van een verkiezingsnederlaag het land misschien zou moeten verlaten. Dit betekent in klare taal: hij is bang voor eventuele misdaden vervolgd te worden als hij de macht moet afstaan. Dat is de ware reden waarom hij een verkiezingsuitslag die voor hem nadelig uitvalt nu al verwerpt. Trumps instinct zegt hem dat er geen retour is uit de fuik die hij voor zichzelf heeft uitgezet. Om te overleven heeft hij geen andere keuze dan zich te handhaven in de machtspositie die hij verworven heeft, met wat voor middelen ook.

Het wapen van het Duitse stadje Coburg is het mikpunt van twee lokale vrouwen die een petitie hebben opgesteld met het verzoek om de heilige Mauritius, beschermheilige van Coburg, uit het stadswapen te wissen. De heilige Mauritius is namelijk een zwarte, bijgenaamd de ‘Coburger Mohr’.

Die twee vrouwen vinden de zwarte beeltenis in het Coburgse stadswapen kwetsend en racistisch, een kolonialistisch stereotype, traumatiserend voor elke zwarte medemens.

Je zou kunnen tegenwerpen: gezien de Duitse geschiedenis in de twintigste eeuw siert het de stad Coburg dat ze sinds 1580 een zwarte beschermheilige in het stadswapen draagt, maar die redenering komt bij die twee vrouwen niet op.

Willen ze liever de snor en het pooierkapsel van Adolf Hitler in het stadswapen van Coburg? Die vraag is helemaal niet zo gek, want het waren uitgerekend de nazi’s die in 1934 vonden dat de beeltenis van een zwarte in een Duits stadswapen een affront was voor de Germaanse mens en dus gewist moest worden, wat ook gebeurde. Zo zie je maar in welk voortreffelijk gezelschap die vrouwelijke wereldverbeteraars van 2020 verzeild zijn geraakt. De zwarte Mauritius moest op de capitulatie van de nazi’s wachten om weer in het stadswapen van Coburg opgenomen te worden.

En wat staat mij, die zelf de Moor heet, nog allemaal te wachten? Ik hou mijn mailbox en brievenbus angstvallig in het oog, want elke dag verwacht ik uit Coburg een petitie waarin die twee vrouwen me duidelijk maken hoe getraumatiseerd ik ben door mijn naam en dat ik mezelf uit zelfrespect bij de burgerlijke stand moet aanklagen omdat ik als een de Moor en dus als een ongeluk voor mezelf op de wereld ben gekomen. Als dat niet helpt moet ik zeker mezelf uit de weg ruimen om de postkoloniale orde te herstellen.

En dan heb ik het nog niet over mijn voornaam gehad. Die kan ik maar beter verzwijgen, want als ook die in Coburg uitlekt zou ik ten overstaan van die Coburgse vrouwen dubbelzelfmoord moeten plegen om weer onder de fatsoenlijke mensen te mogen verschijnen.

Als transportmiddel biedt een aerosol – grootte: tien micrometer – ruimte genoeg voor talloze honderd keer kleinere Sars-CoV-2-virussen, die erop plaatsnemen als talloze baronnen von Münchhausen op één kanonskogel. En zo trekken ze eensgezinde baantjes door het universum, nieuwe avonturen tegemoet.

Trump en de bijbel

8 juni 2020

Ik vind dat Trump het heel goed heeft gedaan voor iemand die voor de eerste keer in zijn leven een boek vasthoudt.

Virale Bonaparte

6 juni 2020

De wereldgeest als virus, dat is nog eens wat anders dan Napoleon, Hegels Weltgeist te paard.

Corona-man

31 mei 2020

Corona-man, uitbarstend in de supermarkt in de Sundgauer Strasse: ‘Waar is de gouden tijd dat we aan onze neus mochten krabben alsof het onze zak was!’

De Duitse verzetsstrijders: ze wachten om te demonstreren tegen de vrijheidsbeperkingen tot die opgeheven zijn, en bevestigen daarmee nog eens Lenins stelling dat ze revolutionairen zijn die eerst een perronkaartje kopen voor ze het station bestormen.