De kroon op het werk

29 december 2016

Vanmorgen is de pruik van Recep Erdoğan op weg naar de kapper van Fethullah Gülen gekortwiekt.

 

Bourgeois en Merkel

28 december 2016

Over een tweetal weken wordt bondskanselier Merkel eredoctor aan twee Vlaamse universiteiten. Ik verneem dat minister-president Geert Bourgeois (NVA) ook van de partij is. Met de emmers drek die zijn voorzitter onafgebroken over Merkel uitstort?

 

E. schenkt me het laatste (negende) deel van Harry Graf Kesslers ‘Das Tagebuch 1926-1937’, de volledige, geannoteerde editie van Cotta, 1050 pagina’s, een heerlijk cadeau. In haar bijzijn zoek ik in het namenregister meteen de naam ‘Benn’ op. Die valt één keer, op maandag 10 juli 1933, de dag dat Kessler in Parijs de journaliste Käthe von Porada, modeverslaggeefster bij de ‘Frankfurter Zeitung’, ontmoet. Kessler: ‘In de namiddag bij mevrouw von Porada, die net uit Berlijn is teruggekeerd. Ze sprak daar met Gottfried Benn, die een fanatieke nazi is geworden en die beweert dat de nazi-“revolutie” een historische gebeurtenis van de eerste orde is, een totale hergeboorte van het Duitse volk, de redding van Europa, dit alles met allerlei metafysica doormengd.’
Zo hoort men het ook eens van een ander.

 

De natte droom van de NVA

26 december 2016

De NVA (niet te verwarren met de Nationale Volksarmee in de voormalige DDR) verkeert natuurlijk in een eeuwig (nu ja) dilemma. Met haar aanhang van kleinburgers, die we hier zo treffend ‘Spießer’ noemen, heeft ze niet de ballen om in een revolutionair elan de onafhankelijke staat Vlaanderen uit te roepen. Noem het latente lafheid, die het ware decorum is van de NVA. Daardoor is de NVA niet bij machte om in de Belgische federale context haar natte droom te realiseren: het vestigen van de partijstaat, zoals in Hongarije (Fidesz) of nog meer in Polen (PiS). (God zij dank hebben de Belgen die het nationalisme afwijzen de kans om gematigde patriotten te zijn.) Je zou de frustraties van de NVA – we willen Kant niet beledigen door over haar ‘selbstverschuldete Unmündigkeit’ te spreken – ook in een beeld kunnen gieten: de NVA, gekneld in het Belgische wafelijzer, slaagt er niet in het al te bruin te bakken. In de hitte van het ijzer neemt de natte droom de vorm aan van stoom.

PS: Een ‘revolutie’ zoals die vanaf 30 januari 1933 in Duitsland plaatsvond, is precies om die reden niet denkbaar in België, niet eens in Vlaanderen, waar de premisse van onafhankelijkheid door de wankelmoedigheid en het uitstelgedrag van de NVA niet is vervuld. Alleen om die reden is het niet erg waarschijnlijk dat je in een dagboek van een NVA-minister (bijvoorbeeld naar aanleiding van het asielrecht) de volgende notitie zult aantreffen, tenzij als wensdroom: ‘Dat komt ervan als je de revolutie overlaat aan juristen. Dit gerechtshof moet verdwijnen. Er moet een gerechtshof komen dat het Duitse volk beschermt.’ (Minister van Volksvoorlichting en Propaganda Joseph Goebbels in zijn dagboek van 23 december 1933 naar aanleiding van de vrijspraak in Leipzig van de communist Ernst Torgler en andere beschuldigden van de Rijksdagbrand.) Het ziet er dus naar uit dat de NVA reikhalzend naar collaboratie met een grootmacht (dit keer de vroedvrouw Rusland?) uitkijkt om haar natte droom droog te maken. Maar zelfs uit de ervaringen uit het verleden, die de bitterheid van haar partijleiders verklaren, zal de NVA geen lessen trekken. Eigenlijk heeft de NVA niets anders te bieden dan een grimas, een van bitterheid, rancune, zuurheid en levensonlust vertrokken gezicht.

Polexit

23 december 2016

Polen mag dan tot de EU behoren, tot Europa behoort het niet meer.

 

PiS vernietigt Polen

22 december 2016

Polen. Jarosław Kaczyński: de vleesgeworden kortzichtigheid, die zich als een kwaadaardige kanker in het PiS-corpus heeft uitgezaaid. De tak waarop hij zit breekt al af voor hij hem heeft afgezaagd, en samen met zijn verblinde, reactionaire bende valt de bekrompen, autoritaire PiS-leider in het open mes van Poetin, de spiritus rector van alle reactionaire en rancuneuze stromingen in heel Europa, (François Fillon incluis, die toch alleen maar een vervrouwelijkte editie is van Marine Le Pen.) Maar dit keer zal niemand een hand uitsteken om Polen bij te staan. De PiS-broeders bijten in de hand die hun te vreten geeft en likken de voet die hen vertrapt. Want het probleem is niet zozeer Kaczyński, wel, zoals altijd en overal, zijn volgelingen, die de dwerg hebben opgepompt: de mini-lemmingen die onder begeleiding van de racistische marsmuziek van Radio Maria achter maître-tambour Kaczyński staan te drommen om zich in het eigenhandig gedolven graf te storten. Het zijn toch wel de domste schapen die hun eigen slachter kiezen.

 

Zwijgen

21 december 2016

Toen ik tien jaar geleden de media (blokfluiten) aanviel die het Vlaams Blok salonfähig maakten, heette het dat ik een querulant was. Nu ik bij gebrek aan gegevens weiger te speculeren over de achtergronden van de Berlijnse tragedie heet het dat ik me interessant wil maken door te zwijgen.

 

 

Omdat hij wilde dat zijn acteurs die oud-Oostenrijkse officieren vertolkten helemaal in hun rol opgingen, stond regisseur Erich von Stroheim (1885-1957) erop dat ze zijden onderbroeken met keizerlijk monogram droegen, ook al was daarvan in de film niets te zien. Maar alleen zo konden de acteurs zich werkelijk met hun rol van k.u.k.-officier identificeren en goede prestaties leveren, meende von Stroheim, wiens regisseurscarrière overigens niet lang geduurd heeft.

 

Geen Benn

17 december 2016

Ik ga nooit naar de nabijgelegen Gottfried Bennbibliotheek (1 station, Zehlendorf), maar altijd naar de verder afgelegen Ingeborg Drewitzbibliotheek (Steglitz, 3 stations), of nog verder.

 

Benn, een grafschrift

16 december 2016

Voor hem zijn zelfs de zoetste stranden

alleen maar met zand bestrooide maandverbanden.