Огонёк

17 september 2013

Tussen de werkelijkheid en de taal kan zich zo veel gas ophopen dat ze elkaar vernietigen. Iets dergelijks heeft zich ook in de late Sovjet-Unie voorgedaan. Een van de meest gebruikte woorden in de Sovjet-administratie was het werkwoord ‘perfectioneren’. Het was immers uitgesloten dat er in de Sovjet-Unie iets verbeterd kon worden. Dat zou geïmpliceerd hebben dat er dingen waren die – een ondenkbaar uitgangspunt – niet goed waren. Vandaar dat er alleen dingen waren die vanuit hun degelijkheid geperfectioneerd konden worden. Bij gebrek aan problemen bestonden er dus ook geen woorden om ze te benoemen. Hoe hadden er dan methoden kunnen bestaan om ze op te lossen? Termen als glasnost en perestrojka, die in de tweede helft van de jaren tachtig opdoken, benoemden niets meer, ze sloegen het vonkje: ogonjok.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: