Geschiedenissen

30 augustus 2013

Het wonderlijkste in de wereld is dat alles gebeurt zoals het gebeurt, en niet en nooit anders. Niets gebeurt ooit anders dan op de manier waarop het gebeurt, ook al scheelt het misschien niet veel. Het is verbazend dat we in de gebeurtenissen met onze vrije wil tussenbeide kunnen komen, want daardoor kunnen we de loop van een gebeurtenis mee bepalen, waardoor die gebeurtenis (in onze verbeelding?) unieker wordt dan ze zonder onze tussenkomst geweest zou zijn. Zo leveren we onze bijdrage aan het veroorzaken van dingen die zonder onze tussenkomst anders (ook ‘niet gebeurd’ is anders) waren gebeurd, en die we in zekere zin gedwongen hebben niet anders te gebeuren. In de wereld van de gebeurtenissen is er geen enkele parallel, geen betrekkelijkheid, geen schaduw en geen echo, want daar is luciditeit een synoniem van verblinding. Want alles is zoals het is en bij de minste afwijking van die congruentie zou de oerknal zich opnieuw voordoen. Maar dat klinkt te dramatisch: als we de consequenties zouden kennen van de onnozelste dingen die we doen of laten, zouden we in kortste keren krankzinnig worden. Geen wonder dat we grote daden nodig hebben om gezond te blijven, want van de grote handelingen beelden we ons tenminste in dat we de gevolgen ervan kennen.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: