Joodse schrijver Tenenbom provoceert met Hitler-groet

5 februari 2013

Kunt u zich anno 2013 voorstellen dat Duitse neonazi’s bij de autoriteiten gaan klagen omdat een jood de Hitlergroet gebracht heeft? Het gebeurde in Maagdenburg. Uitgelokt werd het incident door het Amerikaanse ‘enfant terrible’ Tuvia Tenenbom (°1957), de joodse stichter van het Jewish Theatre of New York, columnist en schrijver.

Tenenbom heeft last met de Duitse politie omdat hij in Maagdenburg (Saksen-Anhalt) neonazi’s heeft geprovoceerd. Tijdens een recente mars van neonazi’s heeft Tuvia Tenenbom, die stond toe te kijken, ostentatief de Hitler-groet gebracht. Waarom deed hij dat? Tegenover de Magdeburger Volksstimme verklaarde Tenenbom dat hij eigenlijk met de neonazi’s in gesprek had willen komen. Dat lukte niet. Vandaar dat de Amerikaanse jood naar drastische middelen greep en vanuit de toeschouwersrangen de Hitler-groet bracht, gewoon om de demonstranten te provoceren.

Maar de neonazi’s lieten zich niet uitdagen. Hun terughoudendheid had wellicht ook te maken met de aanwezigheid van een ARD-televisieploeg die zeker niet toevallig in de buurt was. Hoe dan ook, de neonazi’s dienden klacht in bij de politie omdat Tenenbom de Hitler-groet had gebracht. Vandaar dat de autoriteiten in Magdeburg een onderzoek tegen de joodse schrijver hebben geopend. Dat moesten ze wel doen. Het brengen van de Hitler-groet is immers verboden in Duitsland. Tenenbom wordt er nu van verdacht in het openbaar symbolen te hebben gebruikt die in strijd zijn met de Duitse constitutionele orde. De Hitler-groet mag alleen getoond worden in een artistieke of wetenschappelijke context.

Tuvia Tenenbom is de auteur van de Amerikaanse bestseller I Sleep in Hitler’s Room, die in Duitsland opschudding verwekte nadat hij onder de titel Allein unter Deutschen bij Suhrkamp was verschenen. In de Duitse editie ontbreken heel wat Duitse gesprekspartners die wel in de Amerikaanse uitgave aan het woord komen, maar die niet in de Duitse vertaling opgenomen wilden worden.

In december vorig jaar gaf Tenenbom hier een persconferentie. Toen vertelde hij ook over zijn aanvaring met uitgeverij Rowohlt, bij wie Allein unter Deutschen eigenlijk had moeten verschijnen, wat echter niet gebeurde. Tenenbom verbrak de contacten en contracten met Rowohlt omdat hij in een uitgelekt rapport van de uitgeverij werd omschreven als ‘een hysterische jood’ die overal in Duitsland het antisemitisme zag woekeren. Daarom stapte Tenenbom met zijn manuscript naar uitgeverij Suhrkamp, die het boek zonder meer uitgaf.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: