Honderd jaar Nefertete of een Belgische primeur in Berlijn

5 december 2012

De jonge Vlaamse egyptologe Athena Van der Perre heeft vandaag in Berlijn voor een archeologische sensatie gezorgd. Van der Perre heeft in een Egyptische steengroeve in Dayr Abu Hinnis een opschrift ontdekt waaruit blijkt dat de Egyptische koningin Nefertete, die 3.300 jaar geleden leefde, in het jaar zestien van Echnatons koningschap nog altijd koningin was. Dat nieuws, dat vandaag in het Egyptisch Museum in Berlijn werd bekendgemaakt, is in archeologische kringen ingeslagen als een bom. Men was het spoor van Nefertete immers bijster geraakt in het veertiende jaar van Echnatons regentschap, drie jaar voor de dood van de farao.

Het nieuws dat Nefertete ten minste twee jaar langer koningin was dan tot nu toe werd aangenomen is zo belangrijk omdat het een eind maakt aan een hele reeks speculaties rond het curriculum en het levenseinde van de koningin. Een ervan luidt dat Nefertete stierf in het twaalfde jaar van Echnatons koningschap. Een andere veronderstelling ging ervan uit dat ze in dat jaar verbannen werd uit de hoofdstad Achet-Aton (Amarna). Volgens een derde hypothese verliet ze toen Egypte en keerde ze terug naar haar geboorteland (Syrië of Kreta).

Al die hypothesen, die hele boekdelen hebben gevuld, kunnen nu definitief naar de prullenmand. Van der Perre ontdekte het opzienbarende opschrift op een pijler in het achterste deel een steengroeve van Dayr Abu Hinnis. De inscriptie bevond zich op een hoogte van acht meter op de zuil. Ze telt vijf regels en bedekt de hele breedte van de pijler. Het opschrift, opgeschreven in rode oker, was moeilijk te ontcijferen wegens het patina van de kalksteen. Maar foto’s van het opschrift vergemakkelijkten het karwei.

De tekst zelf geeft informatie over een bouwproject. Maar belangrijker in de context van de raadsels rond Nefertete is de mededeling dat de inscriptie werd gemaakt op de vijftiende dag van de derde maand van het overstromingsseizoen in het zestiende regeringsjaar van Echnaton. De derde regel begint met de woorden: ‘Grote koninklijke gemalin, zijn geliefde, gebiedster van beide landen, Neferneferuaton Nefertiti.’

Morgen 6 december is het honderd jaar geleden dat de beroemde Neferetete-buste in Amarna werd opgegraven door de Duitse archeoloog Ludwig Borchardt. Sindsdien bevindt het beeld zich in het Berlijnse Egyptisch Museum, dat sedert 2009 in het Neue Museum op het Museuminsel is ondergebracht. Vanaf morgen is naar aanleiding van die verjaardag de grandioze tentoonstelling Im Licht von Amarna – 100 jahre Fund der Nofretete tot 13 april 2013 voor het publiek toegankelijk.

Athena Van der Perre maakt deel uit van een Belgisch-Nederlandse ploeg die onder leiding van professor Harco Willems, projectleider aan de Leuvense universiteit, participeert aan opgravingen in het Egyptische Dayr al-Barsha.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: